Täida avaldus

Palun tutvu Hydroscand AS-i üldiste müügi – ja tarnetingimustega  ja täida krediidilepingu muutmise taotlus.

MÜÜGI JA TARNETINGIMUSED

Müügi ja tarnetingimused

VOLIKIRJA NÄIDISED

Volituse andmine

Volituse lõpetamine

 

 

 

Ettevõtte üldandmed


Kontaktandmete muutmine


Krediidilimiidi muutmine


Volitatud isikute muutmine


Taotluste täitja andmed


Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud Hydroscand AS Üldiste Müügi ja Tarnetingimustega ja teadlik, et Hydroscand AS teostab krediiditaotleja ja krediiditaotleja juhatuse liikmetega seotud ettevõtete taustauuringu s.h. kontrollib Krediidiinfo ja Maksuameti poolt edastatavaid andmeid.Olen tutvunud ja nõustun Hydroscandi privaatsuspoliitikaga

© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud