Mida see teie kui hydroscand.ee külastaja jaoks tähendab?

 

Üldiselt

Hydroscand AS vastutab teie isikuandmete töötlemise eest. Austame teie privaatsust ja õigust kontrollida teie isikuandmeid. Seetõttu oleme avatud sellega, milliseid andmeid me kogume ja miks. Kaitseme teie isikuandmeid parimal võimalikul viisil.

Sellel lehel kirjeldatakse, millist teavet me oma veebisaidil kogume, mis eesmärgil seda kogutakse ja kuidas saate oma teabe üle kontrolli saada. See kehtib veebilehe www.hydroscand.ee kasutamisel

 

Isikuandmed, mida kogume

Hydroscand AS kogub teavet peamiselt otse teilt kui kliendilt. Kogutavad isikuandmed on näiteks teie nimi, teie kontaktteave, näiteks mobiiltelefon, e-posti aadress või füüsiline aadress. Hydroscand AS võib uuendada teie andmeid teistest avalikest registritest, kui see on vajalik hea registrihoolduse tagamiseks.

 

Hydroscand AS registreerib isikuandmeid seoses:

Kui sisestate kuskil veebisaidil oma meiliaadressi või telefoninumbri

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni, meie veebisaitide ja/või sotsiaalmeedia kaudu

Kui registreerute meie uudiskirjade saamiseks

Teie külastus meie veebisaidile, sealhulgas (kuid mitte ainult) liiklusandmed, asukohaandmed ja muud sideandmed, samuti nt. IP-aadress. Külastuseks kasutatud seadme, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüüp.

Töötleme teie IP-aadressi ja muud teie kohta käivat teavet küpsiste kaudu ning rakendame õigusliku alusena huvide tasakaalustamist. Kogume seda teavet, et näha meie veebisaidi kasutamise mustreid ja salvestada seal registreeritud teave, et lihtsustada veebisaidi edasist kasutamist. Mõnikord kombineerime seda oma partneritelt saadud teabega. Selle teabe abil saame suunata sisu ja suhtlust nii, et see muutuks rohkem selliseks, kus meie õigustatud huvi vastu on pakkuda teile personaalset kasutajakogemust, arendada meie veebisaiti ning kohandada suhtlust ja turundust või teie huve. Lisateavet meie küpsiste käsitlemise kohta leiate altpoolt.

Oma isikuandmete meile esitamine ei ole seadusega ega lepinguga ette nähtud nõue. Samuti ei ole te kohustatud oma isikuandmeid esitama.

 

 

Säilitusaeg

Me ei töötle teie isikuandmeid kunagi pikema aja jooksul, kui on lubatud kehtiva seaduse, määruse, tava või valitsuse otsusega.

Teie isikuandmeid, mida me töötleme huvide tasakaalu alusel meie teile turundamise eesmärgil, töödeldakse kooskõlas kohaldatava siseriikliku õiguse ja tavadega

Teie suhtluses meiega, mis toimub meie õigustatud huvi alusel, ei töödelda isikuandmeid kauem kui eesmärk nõuab. Meie küpsiste konkreetsete säilitusaegade kohta lugege allpool.

 

 

Teie isikuandmete edastamine

Üldjuhul töötleme meie ning meie tarnijad ja partnerid teie isikuandmeid ainult EL/EMP piires.

Teie isikuandmeid võidakse jagada osalejatega, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel nn isikuandmete assistendid. Kui soovite teavet selle kohta, kes on meie isikuandmete abilised, võtke meiega ühendust.

Samuti edastame teie isikuandmed adressaatidele, kes ei ole isikuandmete abilised. Need vastuvõtjad on need, kes vastutavad iseseisvalt nende töötlemisel kasutatavate isikuandmete eest.

 

 

Sinu õigused ja valikud

Teil on õigused seoses oma isikuandmetega ning teil on võimalus mõjutada oma andmeid ja seda, mida salvestatakse. Hydroscand parandab omal algatusel või kliendi algatusel ebaõigeks osutunud teabe.

Teatud tingimustel on teil ka õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või piiramist või esitada vastuväiteid meie töötlemisele. Samuti on teil teatud tingimustel õigus saada meile edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldises ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada need teisele vastutavale isikuandmete töötlejale.

Teavet selle kohta, millised isikuandmed on registreeritud, saate Hydroscand AS-lt nn registriväljavõtet nõudes. Seda tuleb teha kirjalikult, kas e-posti teel gdpr@hydroscand.se või saates kirja aadressile Bogårdsvägen 43, Box 401 128 06 Sköndal ja ümbrikule märkida GDPR. Registriväljavõtet väljastades pead suutma end tuvastada, see on vajalik selleks, et saaksime tagada teabe õigele isikule avaldamise.

 

Hydroscand AS-lt saate oma isikuandmeid koguda järgmiselt:

Taotlege selle postitamist tähitud kirjaga elanikkonna registreerimise aadressil

Meile registreerijalt saadud meiliaadressile

Kui teil on kaebusi seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt, on teil õigus pöörduda Andmekaitseameti või muu pädeva järelevalveasutuse poole, kes lisaks ettevõtte isikuandmete käitlemise üle järelevalve teostamisele.

 

Lisateave küpsiste kohta

Sarnaselt teistele veebisaitidele kasutame küpsiseid teie arvutist andmete salvestamiseks ja seejärel korduvate lehekülastuste ajal nende toomiseks. Seda teavet kasutatakse peamiselt veebisaidi hea toimimise tagamiseks. Küpsised ei ole seotud teie kui isikuga, vaid ainult arvutiga, kuhu need salvestatakse. Vastavalt elektroonilise side seadusele (2003: 389) peab kõigil, kes külastavad küpsiseid sisaldavat veebisaiti, olema juurdepääs teabele küpsiseid sisaldava veebisaidi ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Kui teil on veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta allpool toodud kontaktandmetel.

Kui külastate meie veebisaiti, peate saidi kasutamise jätkamiseks nõustuma meie küpsistega. Seejärel nõustute, et kasutame küpsiseid selles tekstis kirjeldatud viisil.

Kasutame küpsiseid, et koguda üldist teavet selle kohta, milliseid lehti te külastate ja millises järjekorras. Mõnikord kombineerime seda oma partneritelt saadud teabega. Nii saame rühmitada kasutajad eri tüüpidesse, kes näivad jagavat meie erinevate toodete vastu sama huvi. Selle teabe abil saame sisu ja suhtlust suunata nii, et see muutuks adressaadi jaoks asjakohasemaks.

Mõned küpsised loovad ettevõtted, kelle programmikoodi oleme oma veebisaidile lisanud. See võib tähendada ka seda, et teistel külastatavatel veebisaitidel on kohandatud sisu ja neil veebisaitidel kuvatakse reklaame koos sisuga, mis võib teile huvi pakkuda.

Kui soovite saada rohkem teavet küpsiste üldise toimimise kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas vältida nende arvutisse salvestamist, võite külastada veebisaiti www.allaboutcookies.org, kust leiate selle kohta palju teavet. Lisateavet küpsiste kohta saate lugeda ka Rootsi Posti- ja Telekommunikatsiooniagentuuri veebisaidilt pts.se

Külastajana saate määrata, kas soovite küpsiseid aktsepteerida või mitte. Enamik brausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, kuid saate sätteid muuta nii, et neid ei aktsepteerita, või anda teile valik, kas soovite, et neid aktsepteeritaks või mitte. Siiski peaksite teadma, et kui otsustate küpsiste funktsiooni välja lülitada, on oht, et hydroscand.ee ja meie teenused ei tööta optimaalselt.

Enamik brausereid lubab enamiku küpsiseid blokeerida. Kasutage oma brauseri abimenüüd, et teada saada, kuidas küpsiste seadeid muuta.

Allpool on toodud sellel veebisaidil kasutatavate erinevat tüüpi küpsiste kirjeldus, samuti näited olulisematest meie teeninduspartneritest. Lisateabe saamiseks iga üksiku küpsise kohta, mida me veebisaidil hydroscand.se kasutame, ja salvestusaegade kohta vaadake üksikasjalikult veebisaidi küpsiseid käsitlevat jaotist.

 

Rangelt vajalikud küpsised

Veebisaidi töötamiseks on vaja mõnda küpsist. Need määratakse näiteks siis, kui täidate vormi või taotlete muud teenust.

Need küpsised ei salvesta isikut tuvastavat teavet ja enamik neist küpsistest on nn seansiküpsised, mis tähendab, et need kustutatakse brauseri sulgemisel.

 

Küpsised analüüsi ja muude erifunktsioonide jaoks

Need küpsised võimaldavad meil lugeda külastusi ja allikaid, et saaksime oma veebisaiti erinevatel viisidel mõõta ja täiustada. Nad annavad meile teada, millised lehed on kõige rohkem ja kõige vähem külastatud, et saaksime aru, kuidas meie külastajad meie veebisaiti kasutavad.

Kogu nende küpsiste kohta kogutav teave on koondatud ja me ei salvesta nendesse küpsistesse teie kui isiku kohta mingit isiklikku teavet.

Seda tüüpi küpsiseid seadvate teeninduspartnerite näideteks on Google Analytics. Sellised partnerid ja mis tahes kolmandad osapooled seavad ka oma küpsised, kui külastate meie veebisaiti.

 

Küpsised sotsiaalmeedia jaoks

Meie sotsiaalmeedia teenused annavad teile võimaluse lihtsalt jagada sisu oma sõprade ja teiste kontaktidega meie veebisaidi kaudu meie "Jagamisnuppude" kaudu, mida leiate paljudelt lehtedelt.

Sellised teenusepartnerid on näiteks Facebook, Google plus, Twitter ja AddThis. Kõik need ettevõtted seavad meie veebisaiti külastades oma küpsised.

 

Lingid teistele saitidele

Kui meie veebisait sisaldab linke kolmandate isikute veebisaitidele, veebisaitidele või kolmandate isikute avaldatud materjalidele, on need lingid ainult informatiivsel eesmärgil. Kuna Hydroscand AS-l puudub kontroll nende veebisaitide sisu või nende materjalide üle, ei vastuta me selle sisu eest. Hydroscand AS ei vastuta ka kahjude või kadude eest, mis võivad tekkida nende linkide kasutamisel.

 

Võtke ühendust

Kui soovite meiega ühendust võtta seoses oma isikuandmete või küpsiste käitlemisega, kasutage järgmist kontaktteavet.

 

Hydroscand AB

Bogårdsvägen 43

Kast 401

SE-128 06 Sköndal

Telefon: +468 555 990 00

E-post: gdpr@hydroscand.se

© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud